ประวัติครูภูมิปัญญาไทย

 

ครูสุนทรี ขนาดนิด
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ที่ติดต่อ ร้านสุนทรีผ้าไทย 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์/โทรสาร 055-671321

ประวัติ

ครูสุนทรี ขนาดนิด เกิดเมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ที่บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรสาวคนเดียว ของนายสนอง และนางพัก วิชิตนาค สมรสกับนายวิรัติ ขนาดนิด มีบุตรรวม 4 คน

การศึกษา

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับ

 1. ปี 2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
 2. ปี 2542 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
 3. ปี 2537 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3

เกียรติคุณ / รางวัลที่ได้รับ

ปี 2546

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2546

ปี 2545

 1. นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผ้าตีนจก (9 ลาย) (ผ้าฝ้ายภูมิ-ปัญญา) ผลิตโดย นางสุนทรี ขนาดนิด (จังหวัดสุโขทัย) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ จากการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าและสุราแช่ไทยเพื่อการส่งออก จัดโดย คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2545
 2. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้ ผ้าทอตีนจก จังหวัดสุโขทัย ได้รับการคัดสรรผลงานด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน จากการจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาไทยประจำภาคเหนือ ประจำปี 2545 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2545
 3. ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ที่ 12 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตรให้ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ดีเด่น ประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานโดย นางสุนทรี ขนาดนิด
 4. นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์ ผ้าตีนจก ที่ผลิตโดย นางสุนทรี ขนาดนิด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2545
 5. นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ได้รับรางวัลรอง-ชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2545 จัดโดย คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด ร่วมกับ ธนาคารนครหลวง-ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545
 6. เกียรติบัตร จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผ่านการสัมมนาผู้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้นำสตรีไทย-อเมริกัน ประจำปี 2545 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2545
 7. เกียรติบัตรจากสถาบันต่างประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้นำสตรีไทย-อเมริกัน ประจำปี 2545 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 13-26 กรกฏาคม 2545 ดังนี้

  7.1 Missouri House of Representatiues
  7.2 University of Missouri System

ปี 2539

1. ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2539

ปี 2537

1. ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด ประจำปี 2537 จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537

 

กลับสู่ด้านบน